RTFM!

Om du kan läsa detta snurrar sapis i kubernetes och tar emot POST på address + /api